นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เมนูหลัก
ลิงค์ภายนอก
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 

พื้นที่รับผิดชอบด่านศุลกากรเขมราฐ

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 30/2539 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2539 กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรเขมราฐ ครอบคลุมพื้นที่   อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ   ด่านศุลกากรเขมราฐ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ อำเภอเขมราฐ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอตระการพืชผล และอำเภอนาตาล รวมทั้งพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญทั้งจังหวัด มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ สปป.ลาว ตามลำแม่น้ำโขง ตั้งแต่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านอำเภอเขมราฐและอำเภอนาตาล จนถึงสุดเขตพื้นที่อำเภอ โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง ประมาณ 100 กิโลเมตร   มีท่าเรือประเพณีมีจุดจอดเรือ จำนวน 44 แห่ง จำนวนเรือมี 1635 ลำ ดังนี้
     อ.ชานุมาน  จุดจอดเรือมี 10 แห่ง จำนวนเรือ 638 ลำ
     อ.เขมราฐ   จุดจอดเรือมี 17 แห่ง จำนวนเรือ 440 ลำ
     อ.นาตาล    จุดจอดเรือมี 8 แห่ง จำนวนเรือ 173  ลำ
     อ.โพธิ์ไทร   จุดจอดเรือมี 9 แห่ง จำนวนเรือ 384 ลำ

จุดผ่อนปรน บ้านยักษ์คุ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

เปิดทำการสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

เปิดทำการสัปดาห์ละ  5  วัน (วันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.

ด่านพรมแดน บ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

เปิดทำการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

จุดผ่อนปรน บ้านสองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

เปิดทำการสัปดาห์ละ 1 วัน  คือวันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.


แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบด่านศุลกากรเขมราฐ


ด่านพรมแดน และจุดผ่อนปรนในเขตพื้นที่ของด่านศุลกากรเขมราฐ
     -ด่านพรมแดนบ้านปากแซง ต.พะลาน  อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ตรงข้ามเมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว
( ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลว.22 มิถุนายน 2533 )
     -จุดผ่อนปรนท่าเทศบาล อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ตรงข้ามบ้านท่าปัดชุม เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
( ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 27 มกราคม 2535 )
     -จุดผ่อนปรนท่าปากป้อง บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี  ตรงข้ามบ้านหนองแสง,บ้านกะลา,บ้านดอนเฮือ เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว (ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 19 กันยายน 2539 )
     -จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ อยู่ตรงข้ามเมืองไซพูทอง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว