นางสาวภาวนา งามสุทธิ
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เมนูหลัก
ลิงค์ภายนอก
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 
ด่านศุลกากรเขมราฐ ยินดีต้อนรับ Welcome to Khemmarat Customs Website

ข่าวประกาศด่านศุลกากรเขมราฐ
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 18 พ.ค. 2563
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 18 พ.ค.. 2563
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 22 เม.ย. 2563
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 13 มี.ค. 2563
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 24 ม.ค. 2563
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 28 พ.ย. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 20 ส.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 5 ส.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 31 ก.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 30 ก.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 22 ก.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 9 ก.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 21 มิ.ย. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 10 เม.ย. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 19 มี.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 4 ม.ค. 2562
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 25 ธ.ค. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 16 พ.ย. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 3 เม.ย. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 27 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 20 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 9 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 21 ก.พ. 2561
ขายทอดตลาดของกลาง วันที่ประกาศ 15 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านศุลกากรเขมราฐ วันที่ประกาศ 8 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านศุลกากรเขมราฐ วันที่ประกาศ 8 ธ.ค. 2560
ประกาศขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 16/2560 วันที่ประกาศ 22 พ.ย. 2560
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านศุลกากรเขมราฐ วันที่ประกาศ 17 พ.ย. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานด่านศุลกากรเขมราฐ วันที่ประกาศ 17 พ.ย. 2560
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการอัพเดตข้อมูล !!!
 
ข่าว CSR
รอการอัพเดตข้อมูล !!!
 
ข่าวผลการจับกุม
รอการอัพเดตข้อมูล !!!