นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์
นายด่านศุลกากรเขมราฐ
เครือข่ายศุลกากรภาคที่ 1
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ
ด่านศุลกากรจันทบุรี
เครือข่ายศุลกากรภาคที่ 2
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ด่านศุลกากรนครพนม
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
ด่านศุลกากรช่องเม็ก
ด่านศุลกากรบึงกาฬ
เครือข่ายศุลกากรภาคที่ 3
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ด่านศุลกากรแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สาย
ด่านศุลกากรเชียงใหม่
ด่านศุลกากรเชียงของ
เครือข่ายศุลกากรภาคที่ 4
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ด่านศุลกากรสะเดา
ด่านศุลกากรเบตง
ด่านศุลกากรภูเก็ต
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก
ด่านศุลกากรสงขลา
 
 
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด
 
 
 
ด่านศุลกากรเขมราฐ ยินดีต้อนรับ Welcome to Khemmarat Customs Website

กิจกรรม
นายด่านศุลกากรเขมราฐ ประชุมร่วมหน่วยงานความมั่นคง เพื่อหาทางปฏิบัติในการนำเข้า - ส่งออกสินค้า

ปี 2559 เชิญผู้หญิงเที่ยวเมืองอุบลฯ

ข่าวประกาศด่านศุลกากรเขมราฐ

== เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่ด่านพรมแดน
== ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 5/2559
== ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 6/2559
== ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 7/2559
== ประกาศขายทอดตลาดครั้งที่ 8/2559

ประชาสัมพันธ์ด่านศุลกากรเขมราฐ

== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย..2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค.2559
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค.2558
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย.2558
== รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค.2558